• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/genclik44taraftarlardernegi/
  • https://twitter.com/genclik_44

Tüzüğümüz

MALATYASPOR TARAFTARLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin adı ve merkezi
Madde-1-Derneğin adı: ''İstanbul Malatyaspor Taraftarlar Derneği'dir

Derneğin Merkezi İstanbul'dur Şubesi Açılmayacaktır. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı.

Madde-2- Dernek  Malatyaspor Kulübünün Taraftarlarının Gerek Sosyal hayatta ve gerekse tribünlerde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi, şiddete dayalı her türlü hareketin önüne geçilmesi, Malatyaspor Taraftarlarının sayısının tüm Türkiye'de artırılması, kalitenin artırılması, Malatyaspor Taraftarlarının sosyal hayatta daha fazla birlikte olabilmeleri için etkinlikler düzenleme deplasmanlarda yapılacak başta futbol olmak üzere kulübün faaliyet göstermekte olduğu veya gelecekte göstereceği tüm branşlardaki müsaabakalara Taraftarlarımızın çağdaş ölçüler içerisinde ve tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde götürebilmek, başta ilk öğretm okulları, liseler ve üniversiteler olmak üzere etkinlikler yapılarak genç nesillere Petrolspor tarihini ve duruşunu anlatarak Malatyasporlu bir nesil oluşturmak, Malatyaspor Taraftarları arasında sosyal dayanışmayı artırmak ve bütünleşmeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur..!

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ.
1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
2-kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda Gazete, Dergi, Kitap, ve Bülten gibi yayınlar çıkarmak.
4- Amacın Gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve Yurt içinden ve Yurt dışından bağış kabul etmek,
6- Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayii işletmeler kurmak ve işletmek,
7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, soyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8- Üyeleri arasından beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler ve vb düzenlemek veya Üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı haklar tesis etmek,
10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda Yurt içinde ve Yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu federasyona katılmak, gerekli izin alınarak Derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11- Uluslararası faaliyette bulunmak, Yurt dışındaki Dernek veya kuruluşlara Üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde, 5072 Dernek vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanları giren konularda ortak projeler üretmek,
13- Dernek Üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 14- Gerekli yerlerde temsilcilikler açmak, 15- Derneğim amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Kurucu Yönetim
Taraftarın Sesi