• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/genclik44taraftarlardernegi/
  • https://twitter.com/genclik_44

Talimatlarımız

MALATYASPOR TARAFTARLAR GENÇLİK44 DERNEĞİ'NİN GENEL TALİMATI
1- Dernek olarak faaliyetlerimize katılabilecek ve üye olabilecek olanların aşağıda belirtilen talimata uymaları gerekir.

2- Sporu seven ve bu sevgisini Malatyaspor’a vermek isteyen ve hiçbir çıkar gözetmeksizin fedakârlıkta bulunacaklar,

3- Yönetim kurulumuzun daha sonraki gün ve tarihlerde alacağı kararları resmi web sitemiz olan www.malatyasportaraftarlardernegi.com adresinden dernek açıklamaları yapılacaktır. Yayınlacak her karar tüm üyelerimizi bağlar

. 4- Derneğimize üye olup ta kışkırtıcılık, disiplinsizlik, dedikodu, kendi başına buyruk hareketlerde bulunmak ve lakayıt hareketler içerisine girenler dernek tüzüğümüz gereği yönetim kurulu kararı kararıyla üyeliklerine son verilecektir.

5- Yönetim Kurulu üyeleri ve gerektiğinde yönetim kurulu kararları
doğrultusunda toplantı, panel, seminer vs. gibi faaliyetlere katılmayanlar tespit edilerek, yönetici ise yönetimden, üye ise üyelikten ihraç edilecektir.

6- Derneğimizin amacı; birliktelik ve bir yerde Malatyalılık bilincini oluşturmaktır.

7- Malatyalılık bilinciyle üyeler, konu sadece maçlara gelmekle görevini yapmış sayılmazlar. Derneğin her konuda duyuru ve talimatlarına uyumlu bir şekilde devamlılık göstermeleri gerekmektedir.

8- Her üye giriş aidatı ile aylık aidatlarını zamanında yatırmaları ve durumu iyi olan üyelerimizin derneğimize destek amaçlı bağışta bulunmaları gerekmektedir.

9- Kulübümüzün deplasman maçlarına dernekçe organize edilen kafiledeki her üye birliktelik, centilmence, disiplinli, sorumluluk bilinciyle ve yönetim tarafından belirtilen talimatlara uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

10- Organizelerde talimat ve kurallara uymayan taraftarlarımızdan kim olursa olsun araçtan indirilecek ve bu tür davranışlarda bulunanlar kesinlikle götürülmeyeceklerdir.

11- Ayrıca taraftarımız olmayıp ta şahsı olarak maçlara gelenler mutlaka fevri hareketlerinde takımımıza ve dernek tüzüğümüze aykırı hareketlerde bulunanlar karşılarında derneğimizi ve yönetim kurulumuzu göreceklerdir.

12- Her üye yönetim kurulu veya başkan tarafından görevlendirilen kişi veya kişilere uymak zorundadır (kafile Kaptanı). Hiç bir üye kendi başına buyruk hareketlerde bulunamayacaktır. Hiç bir üye kulübümüze ve takımımıza ceza veya zarar verecek hareketlerde bulunamayacaktır.

13-Deplasmana veya her toplantıya verilen zamana ve yere mutlaka tüm üyelerin ciddiyetle uymaları gerekmektedir. Aksi takdirde hiç kimse beklenmeyecek ve bu konuda disiplin cezasına tabi tutulacaktır.

14- Biz Malatyaspor Taraftarlar Derneği/Gençlik44 olarak misyonumuz İstanbul da ki Malatyasporluları Bir çatı altında toplamak, dayanışma, yardımlaşmayı sağlamaktır.

15- Vizyonumuz ise; Türkiye ye örnek olacak centilmen bir taraftar derneği olmak ve bu amaca uygun hareket ederek, spor sayesinde dostluğu tüm paydaşlarla pekiştirmek olacaktır.

16- Yönetim kurulunca görevlendirmelerde bulundukları (Kafile veya sorumlu Kaptan) kişi veya kişiler dernek talimatlarına ve yönetim kurulu kararlarına harfiyen uymak zorundalar. Bu konuda görev alanlar bu sorumluluklarını eksiksiz ve işin sonuna kadar yetkili olarak yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu kişilere bir daha görev ve sorumluluk verilmeyecektir.

17-Dernek üyeliğinin sona ermesi halleri;
a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c) Yazılı ve sözlü ihtarlara rağmen üyelik aidatını 0tuz (30) gün içinde ödemeyen,
d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
f) Dernek üyeliği giriş aidatı taksitlerinin zamanında ödenmemesi durumunda, g) Her üye üyelik sıfatından doğan vecibelerini tam olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
ğ) Derneğin sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmamak,
i) Dernek ve yönetmelik hükümlerine ve yönetimce alınan kararlara uymamakla,
ı) Her üye olası adres, elektronik posta ve telefon değişikliklerini derneğe yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bunun gereğini yapmayan üyeler önce disiplin kuruluna ve daha sonra ilgisiz kalması halinde ise üyeliği silinecektir.

Kurucu Yönetim Kurulu
Taraftarın Sesi